Π ρ έ π ε ι ν α σ ε ν ο ι ά ζ ε ι π ά ρ α π ο λ ύ γ ι α ν α γ ί ν ε ι ς α γ ρ ό τ η ς

Οικογένεια

Η «Μπάρδας» είναι μια οικογενειακή οικοτεχνική επιχείρηση συνώνυμη με τις αρχές που διέπουν τη φύση, καθώς ακολουθεί τον ρυθμό της. Η ζωή όλων των μελών είναι συντονισμένη με τις αγροτικές τους εργασίες και έτσι έχουν αποκτήσει έναν ακόμη κώδικα επικοινωνίας, οργανικό και ανατροφοδοτικό.

02_3057 MPARDAS (R-2) ()
03_3069 MPARDAS D2 (R-2) ()

Ν ί κ ο ς & Ι γ ν ά τ ι ο ς Μ π ά ρ δ α ς

Ο Νίκος και ο Ιγνάτιος είναι τα αδέρφια μιας πολυμελούς οικογένειας. Ο Νίκος φοίτησε στη Γεωπονική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και ο Ιγνάτιος στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η συνεργασία τους έχει τις γερές βάσεις δύο ανθρώπων με κοινά βιώματα και κοινό όραμα. Η καλλιέργεια της αραχίδας τους συνδέει με τη γη και η παρασκευή της δικής τους σειράς προϊόντων αραχίδας με την επιχειρηματική τους τόλμη.

Επέλεξαν να διαχειριστούν τη διαδρομή ενός προϊόντος από τον σπόρο ως το πιάτο. Έτσι με κέντρο την κάθετη οργάνωση της επιχείρησής τους, με αδιάκοπη εξέλιξη σε όλους τους τομείς, με προσήλωση στην ποιότητα της πρώτης ύλης αντιμετωπίζουν ολιστικά με γνώση και φροντίδα κάθε τους βήμα και προσφέρουν μια σειρά προϊόντων που ανανεώνονται και εμπλουτίζονται αδιάλειπτα.

address

Ζηλευτή Τρικάλων

Τρίκαλα, 42100, Ελλάδα

direct

+30 2431 089108