Π ρ ο ϊ ό ν τ α α ρ α χ ί δ α ς υ ψ η λ ή ς δ ι α τ ρ ο φ ι κ ή ς α ξ ί α ς

Νεες Ριζες

Η τ ρ ο φ ή , ό τ α ν ξ ε κ ι ν ά ε ι α π ό τ η ν κ α λ λ ι έ ρ γ ε ι α , ε ί ν α ι μ ι α β α θ ι ά π ρ ά ξ η .

Η οικογένεια Μπάρδας, όταν αποφάσισε να καλλιεργήσει την αραχίδα, αυτόν τον πολύτιμο αλλά ξένο για τα ελληνικά δεδομένα καρπό, πήρε αποφάσεις οι οποίες έχουν προεκτάσεις και συνδέονται με πανανθρώπινες έννοιες όπως αυτές της βιωσιμότητας, της ενσωμάτωσης μιας ξένης κουλτούρας στην εγχώρια συνείδηση, τον συνδυασμό διάφορων εθιμοτυπικών και της παγκόσμιας επικοινωνίας μέσω…

ΑΡΑΧΙΔΑ

ΦΙΣΤΙΚΟΒΟΥΤΥΡΟ ΜΠΑΡΔΑ
απαλό

Πολτός ελληνικών αράπικων φιστικιών χωρίς φοινικέλαιο και πρόσθετη ζάχαρη, χωρίς γλουτένη, χωρίς αλάτι και χωρίς συντηρητικά.

ΑΡΑΧΙΔΑ

ΦΙΣΤΙΚΟΒΟΥΤΥΡΟ ΜΠΑΡΔΑ
ολικής άλεσης

Πολτός ελληνικών αράπικων φιστικιών χωρίς πρόσθετη ζάχαρη, χωρίς γλουτένη και φοινικέλαιο, αλάτι και συντηρητικά. Περιέχει τη φλούδα του καρπού.

ΑΡΑΧΙΔΑ

ΦΙΣΤΙΚΟΒΟΥΤΥΡΟ ΜΠΑΡΔΑ
τραγανό

Πολτός ελληνικών αράπικων φιστικιών χωρίς πρόσθετη ζάχαρη, χωρίς γλουτένη και φοινικέλαιο, αλάτι και συντηρητικά. Περιέχει τρίμμα ψημένων αράπικων φιστικιών.

Previous
Next
Γονιμη Γη

Ο θ ε σ σ α λ ι κ ό ς κ ά μ π ο ς

Η οικογένεια Μπάρδας βασίστηκε στη μεγάλη παράδοση αλλά και τεχνογνωσία της καλλιέργειας των οσπρίων στην Ελλάδα, στις ιδανικές συνθήκες της γης και του κλίματος της χώρας και ιδιαίτερα του θεσσαλικού κάμπου και καλλιεργεί την αραχίδα -ένα προϊόν μη ελληνικό- το οποίο πλέον αποτελεί βασική τροφή της σύγχρονης ελληνικής διατροφικής κατανάλωσης.  

Η αραχίδα είναι ετήσιο φυτό χαμηλής ανάπτυξης με καταγωγή από τη νότια Αμερική. Κατατάσσεται στους ξηρούς καρπούς, ωστόσο ανήκει στην ίδια οικογένεια των ψυχανθών, δηλαδή των οσπρίων, εκεί όπου ανήκει η καλλιέργεια του αρακά και η καλλιέργεια του κουκιού. 

"Η μεγάλη οικογένεια είναι πλούτος."

- Νίκος Μπάρδας, συνιδρυτής - υπεύθυνος παραγωγής.

Η οικογένεια Μπάρδας είναι μια οικογενειακή, οικοτεχνική επιχείρηση, συνώνυμη με τις αρχές που διέπουν τη φύση, καθώς ακολουθεί το ρυθμό της. Η ζωή όλων των μελών είναι συντονισμενη με τις αγροτικές τους εργασίες, και έτσι έχουν αποκτήσει έναν ακόμη κώδικα επικοινωνίας, οργανικό και ανατροφοδοτικό…

Τεχνιτες

Π ρ έ π ε ι ν α σ ε ν ο ι ά ζ ε ι π ά ρ α π ο λ ύ γ ι α ν α γ ί ν ε ι ς α γ ρ ό τ η ς

address

Ζηλευτή Τρικάλων

Τρίκαλα, 42100, Ελλάδα

direct

+30 2431 089108